Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem przedstawionym na stronie hipoteczne-kredyty.pl. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Jak wpłynęła ustawa o kredycie hipotecznym na nazewnictwo i interesy klienta?

Jak wpłynęła ustawa o kredycie hipotecznym na nazewnictwo i interesy klienta?

Kredyt hipoteczny to dla wielu Polaków przepustka do tego, by móc cieszyć się własnym domem lub mieszkaniem. Decyzja o tym, by zdecydować się na taki sposób finansowania naszej nieruchomości nie należy do najprostszych. Ogrom nowych informacji, formalności i procedur bankowych, z którymi się wówczas spotykamy niejednokrotnie sprawia, że obawiamy się, czy dokonamy właściwego wyboru. Czy nasz strach jest jednak uzasadniony? Polskie prawo stara się wyjść naprzeciw potrzebom kredytobiorców i rozwiać wszelkie wątpliwości.

W ostatnim czasie w polskim ustawodawstwie zaszło wiele zmian, które związane są z finansowaniem nieruchomości. 22 lipca 2017 roku w życie weszła ustawa o kredycie hipotecznym, która rzuca nowe światło na sytuację kredytobiorców, jak również pośredników finansowych, którzy służą nam pomocą w kwestiach związanych z kredytami. Czy zmiany wyjdą im na lepsze, czy może na gorsze? Spróbujemy przybliżyć tę sytuację.

Łatwiejsze porównywanie ofert kredytowych

Nie każdy z nas jest zagłębiony w tematykę finansów do tego stopnia, by móc wybrać ofertę kredytu, która jest dla niego najlepsza. Do tej pory, reklamy pojawiające się w Internecie lub telewizji nie wyjaśniały w sposób wystarczający wszystkich parametrów cenowych związanych z zobowiązaniem finansowym. Nowa ustawa gwarantuje nam to, że w każdej reklamie pojawi się przejrzysta informacja o całkowitym koszcie kredytu.

Co więcej, chcąc zaczerpnąć dodatkowych informacji na temat kredytu hipotecznego, pośrednik lub bank będzie zobowiązany przekazać nam formularz informacyjny, który zostanie indywidualnie dopasowany do parametrów przyszłego kredytu.

Łatwiejsze porównanie wariantów cenowych

Zagłębiając się w tematykę kredytów hipotecznych dowiadujemy się, że często banki oferują je w różnych pakietach. Dla przykładu, zapewniają nam niższą marżę lub prowizję, jednak za cenę tego, że zdecydujemy się na nabycie ich karty kredytowej. Obecna ustawa mówi wprost o zakazie przymusu sprzedaży dodatkowych instrumentów finansowych, dzięki czemu nasz bank nie ma prawa wymuszać na nas zakupu dodatkowych produktów . Wyjątkiem jest tu rachunek do spłaty lub zabezpieczenia kredytu.

Niemniej jednak dozwolona jest sprzedaż łączona, czyli cross selling. Zachowujemy możliwość dobrowolnego połączenia wybranych przez nas produktów bankowych. Dlatego też starając się o kredyt hipoteczny z opcją cross selling, otrzymamy od naszego banku dwa oddzielne formularze informacyjne– jeden dotyczący samego kredytu hipotecznego, drugi zaś związany z dodatkowymi produktami. Dzięki temu możemy sprawdzić, czy takie połączenie daje nam wymierne korzyści.

Regulacje dotyczące działania pośredników finansowych

Niejednokrotnie planując zaciągnięcie kredytu hipotecznego decydujemy się na pomoc wykwalifikowanych osób, popularnie nazywanych przez nas Doradcami Finansowymi. Zgodnie z zapisami nowej ustawy, obowiązującym określeniem staje się „Pośrednik Finansowy” oraz „Agent Kredytowy”. Osoba, która chce nim zostać musi zostać dokładnie przeszkolona oraz zobowiązana jest do zdania egzaminu przeprowadzanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Co więcej, firmy zajmujące się pośrednictwem kredytowym zobligowane są do rejestracji swojej działalności w KNF oraz do uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. W ten sposób klient ma możliwość sprawdzenia, czy firma, z której usług korzysta, działa legalnie i zgodnie z przepisami prawa.

Prawo do odstąpienia od umowy

Każdy ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt hipoteczny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wystarczy złożyć w banku odstąpienie od umowy przed upływem 14 dniowego terminu.

Przedterminowa spłata kredytu

Ustawa jasno precyzuję warunki wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego. Dotychczas bank decydował o wysokości opłat za wcześniejszą spłatę. Nowa ustawa reguluje tę sytuację, dlatego też w przypadku kredytów ze zmienną stopą procentową kredyt można spłacić bez ponoszenia dodatkowych opłat po 3 latach od wypłaty kredytu. Natomiast do 3 lat bank ma prawo pobrać rekompensatę za wcześniejszą spłatę, jednak nie więcej niż 3 % spłacanego przed wcześnie kapitału. Po wejściu w życie ustawy, część banków zrezygnowało całkowicie z pobierania opłat za wcześniejszą spłatę kredytu.

Pomoc na wypadek problemów ze spłatą

Polski ustawodawca precyzyjnie określił obowiązki banku w przypadku problemów ze spłatą kredytu hipotecznego. Jeżeli przydarzą nam się trudności ze spłatą zobowiązania, najlepszym rozwiązaniem będzie kontakt z bankiem. Możemy wtedy złożyć wniosek o restrukturyzację takiego kredytu.

Kredytodawca uzgadnia z konsumentem warunki restrukturyzacji zadłużenia. W takiej sytuacji możemy skorzystać z:

  1. Możliwości czasowego zawieszenia spłaty rat kredytu hipotecznego

  2. Zmiany wysokości rat kredytu

  3. Wydłużenia okresu kredytowania

  4. Innych działań umożliwiających Nam spłatę zobowiązania

W razie gdy żadne z przedstawionych propozycji nie spełni naszych oczekiwań, możemy odrzucić taką restrukturyzację. Bank ma obowiązek umożliwiić nam sprzedaż nieruchomosci w czasie nie krótszym niż 6 miesięcy. W przypadku gdy kwota uzyskana ze sprzedaży nie wystarczy na spłatę zobowiązania, kredytodawca umożliwia spłatę pozostałego zadłużenia w ratach dostosowanych do sytuacji majątkowej konsumenta.

<< Powrót